Bipolar Bozukluk

Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Bozukluk

Manik Depresif miyim?

Bipolar kelime anlamıyla iki uçlu demektir. Bu iki kutubun bir yanında depresyon belirtileri bulunurken diğer yanında ise depresyonun tam tersi yaşanan bir grup belirti vardır. Depresyon ve mani ataklar şeklinde görülür. Bipolar bozukluk depresyon ve mani ataklarının görüldüğü yineleyici bir hastalıktır. Normal bir ses veren radyoyu düşünecek olursak depresyonda ses iyice kısılırken manik dönemlerde sesin çok yüksek bir tonda geldiğini düşünebiliriz. Bu yüksek ton günlük yaşamın duygu dalgalanmaları içinde görülen yükselmeden çok daha fazla bir coşkunluk halidir. Dışarıdan fark etmemek imkansızdır. Ciddi ele alınması gereken hatta hastane yatılışını gerektiren bir durum olarak ortaya çıkabilir. Neyseki çocuklarda bipolar bozukluk görülme oranı onbinde bir kadar nadirdir. Ergenler de ise oran erişkinlere yakın %1 kadardır.
Belirtilere bakacak olursak;

 1.  Aşırı coşkunluk neşelilik ya da aşırı huzursuzluk yad a sinirlilik şeklinde kendini gösterebilir. Neşe de öfke de çok yoğun yaşanır.
 2. Benlik saygısında aşırı bir artma
 3. “Ben herkesten güçlüyüm”
 4. “Dünyadaki en akıllı insanım”
 5. “Ben istediğim her şeyi yapabilirim”
 6. Uyku gereksiniminde azalma. Normalin çok altında bir uyku uyuyan çocuk günde üç saat sabah aşırı bir enerjiyle güne devam edebilir.
 7. Konuşma miktarında gözle görülür bir artış ve aşırı hızlı konuşma
 8. Fikir uçuşmaları ya da düşüncelerin sanki yarışıyor gibi birbirinin peşinden gelmesi
 9. Manik dönemde düşünceler birbiriyle yarışarak zihne gelir. Bir konudan diğer konuya atlamalar konuşmayı takip etmeyi imkansız kılar.
 10. Dikkatin bir noktada tutulamaması, dikkatin sürekli bir konudan diğerine kayması
 11. Eskisine oranla aşırı enerjik olma hali
 12. Çok gezme isteği görülebilir
 13. Cinselliğe aşırı ilgi veya konuşurken cinsellikle ilgili çok fazla konu gelmesi
 14. Kötü sonuçlar doğurma ihtimali olan çok riskli eylemlerde bulunma (çok para harcama) 
Sayaç